Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.
 
 
Rapport is fundament voor gesprek Rapport is fundament voor gesprek

Sietie Hoekstra (44) was al iemand die nooit uren telde voor de kerk. Het laatste jaar stond voor haar in belangrijke mate in het teken van het onderzoek dat vijf studenten van de CHE uitvoerden.

Hoekstra was de projectleider namens de Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a. Ze vond het misschien wel net zo spannend wat het resultaat zou zijn. ,,Ik wist tot een week geleden ook niet precies wat er in zou staan.” Ze is zeer verheugd over het onderzoeksverslag dat Hessel Veldhuis, Hendrine Horden-Verkade, Ronald Bouw, Esther van Aalst-Spies en Anita Vogelezang-de Lijster schreven in het kader van hun deeltijdopleiding Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). ,,Het is een heel goed rapport. Veel dingen weet je natuurlijk al, maar hier staat het gewoon zwart op wit en heel goed doordacht, gemotiveerd en op basis van gedegen onderzoek uitgelegd.” De kerkelijke gemeente heeft tal van aanbevelingen meegekregen: van een herbezinning op de identiteit tot een andere pastorale structuur en minder lang vergaderen. Dat laatste is al behoorlijk verbeterd.
Vorige week dinsdag werd het rapport gepresenteerd aan de gemeente. ,,Niet iedereen was bij de presentatie in verband met de repetitie voor de Aldegeaster Iepen Dei. Woensdag heeft de hele kerkenraad het via de e-mail gekregen en toen hadden we de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer. Toen hebben we er een klein stukje uit gepakt, over de rol die we als kerkenraad moeten vervullen als bruggenbouwer en inspirator. Maar het rapport is natuurlijk veel breder. Het gaat over álle aspecten van gemeente-zijn.” Ook de nieuwe predikante ds. Fokje Haverschmidt, die op 11 september in Oudega (W) begint, was bij de presentatie. ,,Zij zag ook wel dingen in het rapport waarmee ze graag met ons aan de slag wil. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt”, vertelt Hoekstra. Sietie Hoekstra zegt dat nu eerst de kerkenraad het stuk goed door gaat nemen en kijken welke punten men het eerst gaat aanpakken. ,,Dit is niet iets wat je even snel doet of snel móet doen. Het vergt een hele tijd om een omslag te maken. Dat is ook niet erg. Als je maar ergens samen voor gaat.” De kerkenraad telt achttien leden en daarnaast zijn er nog tal van commissies. De Jong kan zich wel vinden in de aanbevelingen van anders en slagvaardiger vergaderen. ,,We vergaderen ons hier suf.” Eén geluk: ze is zelf sinds kort scriba en kan zo aardig de regie houden.

Nieuwe wijkindeling
Het proces van veranderen is inmiddels al in gang gezet. Ook zonder het rapport. Er is een nieuwe wijkindeling gemaakt voor de zeven dorpen Oudega, Idzega, Sandfirden, Westhem, Blauwhuis, Greonterp en Wolsum. ,,We hebben de pastorale structuur opnieuw opgezet. We hebben straks één ouderling per wijk en daar aan aangekoppeld twee bezoekdames/heren. Daarnaast gaan we in oktober een cursus pastoraat aanbieden. Je kunt tegenwoordig niet zomaar even iemand ergens heen sturen. Wil je verdieping dan moet je mensen ook toerusten. Dat gaan we dus doen.” Sietie Hoekstra wijst er op dat opmerkingen in het rapport aangaande het fusieproces in Oudega (W) c.a. goed uitgelegd en begrepen moeten worden. ,,Het samengaan van hervormden en gereformeerden is heel erg goed geweest. Het zou onterecht zijn om daar achteraf zuur over te doen. Samen op Weg is iets wat juist veel goeds heeft gebracht. Iets anders is of je dorpen die geografisch te ver van elkaar af liggen wel samen moet laten gaan met buurgemeenten. In ons geval is er de denkbeeldige scheiding met Wolsum door de spoorlijn en dat het dorp een kwartier rijden vanaf Oudega is. Het is goed om naar de cultuur en eigen geschiedenis van de dorpen te kijken bij een fusie. De onderzoekers wijzen daar ook terecht op, zonder dat ze ook maar iemand op de ziel willen trappen. Ze zeggen dat door de landelijke nadruk op efficiency ‘herstructureringen zijn doorgevoerd van kerkelijke gemeenten die qua homogeniteit ver van elkaar lagen’. Ik denk dat de landelijke kerk daar van moet leren.”

Hoekstra kijkt terug op een bijzondere periode als spil tussen de gemeente en de studenten. ,,Het is ongeacht het rapport dat er nu ligt heel goed geweest. Er wordt gepraat over zaken die er toe doen en over wat kerk zijn is en inhoudt. Dat is altijd een winstpunt. Het mooie is dat we nu ook in gesprek zijn geraakt met groepen waarmee dat eerst niet zo mee was, zoals de randkerkelijken. Nu moeten we daar in verder, laten zien waarom we van betekenis zijn. Maar dit is in ieder geval een goed rapport wat daar een fundament voor is.”

Bron: Friesch Dagblad, 5 juli 2011

terug
 
 
 
 

Ankertsjerke
datum en tijdstip 19-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke - Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30 uur
meer details

 
Kerkdienst gemist?
kerkdienst gemist


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.