Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.
 
 
Over ons

Over ons

Bij de Protestante Gemeente Oudega (SWF) c.a. behoren zeven dorpen: Oudega, Idzega, Sandfirden, Westhem, Blauwhuis, Greonterp en Wolsum. De hoofdplaats van de kerkelijke gemeente is Oudega (SWF).

Oudega
In Oudega staat de Ankertsjerke, die uit 1755 stamt. Uit dat jaar dateren ook de fraaie preekstoel en de gebrandschilderde ramen. De kerk biedt plaats aan ongeveer 230 kerkgangers en elke week is er een zondagse eredienst. Bij de grote restauratie in 2000 is aan dit van oorsprong Hervormde kerkgebouw de nieuwe naam “Ankertsjerke” gegeven. Het Gereformeerde kerkgebouw aan de Breksdyk is gesloten en verkocht met woonbestemming.
Oudega is een dorp aan het water en heeft een camping, de Bearshoeke. Het dorp kent een bloeiend verenigingsleven op het gebied van sport, toneel en muziek. De Christelijke Muziekvereniging EMM, Eendracht Maakt Macht en de Christelijke gemengde zangvereniging Sjongersnocht verlenen hun medewerking aan een aantal diensten.

Idzega ligt drie kilometer van Oudega, aan het water. Op de kerkelijke begraafplaats staat een klokkenstoel. Deze begraafplaats is een aantal jaren geleden gerenoveerd en voorzien van een ijzeren hekwerk.

Sandfirden ligt eveneens drie kilometer van Oudega en ook aan het water. Er is een kampeerboerderij en camping die ’s zomers onderdak biedt aan leden van de Evangelische jongerengroepen van Youth for Christ en Ichtus.
Het kerkje van Sandfirden, dat uit 1732 dateert, is onder gebracht in een plaatselijke stichting. De kerk is in gebruik als trouwlocatie van de Gemeente Súdwest Fryslân en er worden concerten gehouden ten behoeve van de plaatselijke stichting. De Protestantse Gemeente gebruikt deze kerk zeven maal in een jaar voor erediensten in de zomer. Deze diensten beginnen om 19.30 uur.

Pancratius kerkWolsum ligt op zeven kilometer van Oudega, onder de rook van Bolsward. De Pancratiuskerk staat in het centrum van het dorp en heeft een preekstoel uit de 17e eeuw. De kerk van Wolsum is eveneens in handen van een plaatselijke stichting. De Protestantse gemeente gebruikt deze kerk in de wintermaanden, van september tot en met maart, voor zeven diensten, die beginnen om 11.00 uur. De kinderkerk komt eens in de veertien dagen samen in het Wilsumhús.


Westhem en Greonterp zijn kleine dorpen, waarvan alleen de eerste een kerk bezit. Deze kerk behoort aan de stichting “Alde Fryske Tsjerken” en wordt eenmaal in het jaar gebruikt voor een Oecumenische dienst. Greonterp staat vooral bekend als voormalige woonplaats van de schrijver Gerard Reve en om het feit dat alleen de vanouds Gereformeerde inwoners lid zijn van onze protestantse gemeente. De vanouds Hervormden vinden hun kerkelijk thuis in de gemeente Parrega.


Blauwhuis is een Rooms Katholieke enclave. De toren van de prachtige St. Vituskerk is van ver te zien. Eenmaal in het jaar organiseren wij samen met deze parochie een Oecumenische dienst. In Blauwhuis is tevens het zorgcentrum ‘Teatskehus’ gevestigd. De Protestantse gemeente heeft een ouderling die zich alleen concentreert op het pastorale werk in deze zorginstelling.
 

terug
 
 
 
 

Ankertsjerke
datum en tijdstip 19-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke - Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30 uur
meer details

 
Kerkdienst gemist?
kerkdienst gemist


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.