Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.
 
 
Kerkvernieuwing…………een uitdaging! Kerkvernieuwing…………een uitdaging!


De Prot. Gemeente Oudega (W). ca is bezig een nieuwe vorm te geven aan de organisatie van het kerkenwerk. De huidige vorm past niet meer bij deze tijd en is toe aan vernieuwing: met een kleinere bezetting in de kerkenraad en door meer inzet van mensen uit de gemeente.
Daarom zijn wij aan de slag gegaan met het samenstellen van werkgroepen. De werkgroepen zullen worden samengesteld uit enkele kerkenraadsleden en meerdere niet-kerkenraadsleden. Zo kunnen meerdere gemeenteleden hun talenten gaan gebruiken en de schouders onder de activiteiten van de gemeente zetten, zodat met enthousiasme en betrokkenheid het werk in de gemeente gedaan kan worden. Op deze wijze proberen wij, voor nu en in de toekomst een plek te bieden, waar mensen elkaar kunnen bemoedigen, bevragen en versterken in hun persoonlijk geloof en christen-zijn.
Wij hebben daarvoor de volgende werkgroepen opgezet:
• Werkgroep Pastoraat

Deze groep stimuleert gemeenteleden om voor elkaar en voor anderen, die God op hun weg brengt, als een herder te zijn. Door naar hen te luisteren en te bemoedigen. Deze zorg krijgt o.a. vorm door het organiseren van activiteiten waarbij gemeenteleden elkaar in groepsverband kunnen ontmoeten. De groep bestaat uit de predikant, vier ouderlingen, de bezoekmedewerkers en andere vrijwilligers die wel eens een taak willen doen. Een uitgebreide taakomschrijving van deze werkgroep vindt u op onze website.

• Werkgroep Eredienst
Het doel van deze werkgroep is: zorgdragen voor de erediensten, waarbij de betrokkenheid en inbreng van gemeenteleden van alle leeftijden wordt gestimuleerd en vergroot.  We proberen daarbij het gebruik van nieuwe vormen en middelen te bevorderen en ook om af en toe niet-gemeenteleden te bereiken. Voorts het versterken van het gemeenschapsbesef in en rond de eredienst. De groep bestaat uit de predikant, een ouderling, de jeugdouderling, de preekvoorziener, de hoofdorganist, een vertegenwoordiger van de Spiritdiensten, een vertegenwoordiger van de Kindernevendienst, een vertegenwoordiger van de tienerdienst, de dirigent van het zanggroepje Liedboek 2013, een vertegenwoordiger van de groep Symbolisch Bloemschikken en enkele gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in het organiseren van kerkdiensten. Een uitgebreide taakomschrijving van deze werkgroep vindt u op onze website.

• Werkgroep Jeugd en Jongeren
Deze werkgroep wil De Boodschap doorgeven aan de jeugd en jongeren op een creatieve manier, met oude en nieuwe uitdagende vormen. Zij richt zich op de leeftijdscategorie van 0 tot 40 jaar. De groep bestaat uit de predikant, de jeugdouderling, de jeugddiakenen en een aantal gemeenteleden. Een uitgebreide taakomschrijving van deze werkgroep vindt u op onze website.


• Werkgroep Vorming en Toerusting


• Werkgroep Diaconaat
Diaconaat is dienst aan de naaste. Dit is een opdracht die iedere christen aangaat en in veel opzichten zal deze dienstverlening niet los gezien kunnen worden van pastoraat. De werkgroep Diaconie signaleert, bemiddelt, helpt en doet recht aan mensen die daar behoefte aan hebben. De werkgroep bestaat uit drie diakenen, een diakenduo en een jeugddiakenduo. Een uitgebreide taakomschrijving van deze werkgroep vindt u op onze website.

• Werkgroep Kerkrentmeesters

 


Door deze nieuwe opzet kan een betere taakverdeling worden gemaakt en kunnen we veel gerichter en doeltreffender onze tijd besteden aan het werk in onze gemeente. Hieronder hebben wij in een schematisch model de nieuwe structuur weergegeven.

 

Wij vertrouwen erop dat deze ingeslagen weg van verandering mag leiden tot een gemeente, die ook op de langere termijn, vitaal, spiritueel en aantrekkelijk blijft voor haar gemeenteleden.
De kerkenraad van de
gemeente Oudega (SWF) ca.
 

terug
 
 
 
 

Ankertsjerke
datum en tijdstip 19-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke - Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30 uur
meer details

 
Kerkdienst gemist?
kerkdienst gemist


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.