Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.
 
 
Geldwervingsacties Geldwervingsacties

De Protestantse Gemeente van Oudega (SWF) ca.  houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen.

Kerkbalans - januari

DeKerkbalans belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.

Paascollecte - voorjaar

De paasactie wordt gehouden rondom het belangrijkste feest van de christelijke kerk en nodigt uit om naar de activiteiten en diensten in de Stille Week en op Pasen te komen. Uw komst wordt op prijs gesteld en ook uw gift om te helpen de kosten van al deze activiteiten te dragen.  De acties (Paascollecte en Eindejaarscollecte) hebben een eigen rekening nummer 1247.000.55 t.n.v. PG Oudega (W) c.a. onder vermelding van Paascollecte en bij voorkeur uw adres. Dit is een ander rekeningnummer dan het algemene nummer voor giften en kerkelijke bijdragen.

Solidariteitskas - juni

De Protestantse Gemeente Oudega (SWF) ca. maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Amsterdam, om bij te dragen aan de Solidariteitskas, om precies te zijn € 5,00 voor elk lid van 18 jaar en ouder. Een klein bedrag maar van grote waarde. Want op de Solidariteitskas kan een beroep worden gedaan door kerken die tijdelijk in financiële nood verkeren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat mensen vóór stenen gaan. Er zal eerder geld uit de Solidariteitskas gaan naar een aanstelling van een (parttime) kerkelijk werker of predikant dan naar de restauratie van een gebouw.

De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om het werk te betalen van dovenpastores, pastores voor de binnenvaart en voor het werk van de kerk in de havens. Omdat alle kerken uit het hele land bijdragen aan de Solidariteitskas is dit bijzondere kerkenwerk mogelijk. Omdat u staat ingeschreven als lid van de Protestantse Gemeente Oudega (SWF) ca. vragen we u om - naar draagkracht - bij te dragen aan de Solidariteitskas. Het richtbedrag is € 10,00, maar ook meer of minder is zeer welkom. Wij dragen van wat u geeft € 5,00 af aan de Solidariteitskas. De rest komt rechtstreeks ten goede aan het werk van de Protestantse Gemeente Oudega (SWF) ca.

Meer informatie over de Solidariteitskas: www.pkn.nl/solidariteitskas

Eindejaarscollecte - december

Jaarlijks hopen wij als gemeente geïnspireerd te worden door het evangelie. Wij staan voor de uitdaging om de woorden Geloof-Hoop-Liefde tot uiting te brengen in onze kerk door kerkdiensten en andere activiteiten voor jong en oud, op zondag en door de week. Voor veel activiteiten is geld nodig.

Uw gift komt ten goede aan uw eigen kerk en kan aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt het werk in onze gemeente ondersteunen door een gift over te maken naar rekening nummer 1247.000.55 t.n.v. PG Oudega (W) c.a. onder vermelding van “Eindejaarscollecte”.

Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid en voor uw ondersteuning van het werk van de Protestantse Gemeente Oudega (SWF) ca.

terug
 
 
 
 

Ankertsjerke
datum en tijdstip 19-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke - Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
meer details

Ankertsjerke
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30 uur
meer details

 
Kerkdienst gemist?
kerkdienst gemist


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.