Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.
 
 
Diaconaat

Diaconaat

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen, drop-outs. Mensen met schulden kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen.

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in onze gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd. 

Vanuit de samenleving wordt herhaaldelijk een beroep gedaan op een bijdrage van de diaconie om bestaande hulpverleningsinstanties en -organisaties te steunen. Ook gemeenteleden kunnen een beroep doen op de diaconie. Vaak gaat dit via het maatschappelijk werk van de burgerlijke gemeente.

Het beleid is er op gericht om de beschikbare middelen aan te wenden voor plaatselijke hulp, voor landelijke hulp en voor hulp wereldwijd. De diaconie verkrijgt de middelen door opbrengsten van de eigendommen (rente en pacht), giften tijdens collectes in de kerkdiensten en door giften die via de bank worden ontvangen. Daarnaast beschikt de diaconie over een eigen vermogen dat jaarlijks een bepaald rendement geeft. Dit jaarlijkse rendement besteedt de diaconie volledig aan de hulpverlening. Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL17RABO0359530540.

terug
 
 
 
 

Ankertsjerke - 3e Adventszondag
datum en tijdstip 15-12-2019 om
M.m.v. Sjongersnochtmeer details

Ankertsjerke - 4e Adventszondag
datum en tijdstip 22-12-2019 om 09:30 uur
meer details

Kinderkerstfeest Ankertsjerke
datum en tijdstip 24-12-2019 om 19:00 uur
meer details

Kerstnachtdienst
datum en tijdstip 24-12-2019 om 22:00 uur
m.m.v. Garmoniyameer details

 
Kerkdienst gemist?
kerkdienst gemist


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.