Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.
 
 
Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

De kerkenraad geeft leiding aan het kerkenwerk. Zij wordt gevormd door drie ouderlingen, één jeugdouderling, zes diakenen, waarvan twee in deeltijd, vijf ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant. De kerkenraad wordt voorgezeten door een roterend voorzitter, die deel uitmaakt van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat op dit moment uit 17 leden. Twee leden in deeltijd hebben samen één stem. Dat betekent, dat er in totaal 16 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Het moderamen vormt het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente. Het wordt gevormd door de leden van de colleges van diakenen en van de ouderlingen-kerkrentmeester, de predikant en de scriba, aangevuld met de roterend voorzitter. Het moderamen bestaat uit vier personen plus de roterend voorzitter. Het wordt jaarlijks door de kerkenraad gekozen.

Het werk in de gemeente wordt gedaan vanuit zes werkgroepen:
- de werkgroep Pastoraat
- de werkgroep Eredienst
- de werkgroep Jeugd en Jongeren
- de werkgroep Vorming en toerusting
- de werkgroep Diaconaat
- en de werkgroep Kerkrentmeesters

In elke werkgroep hebben één of meer kerkenraadsleden zitting, zodat er een directe verbinding is met de kerkenraad. Het werk wordt zoveel mogelijk gedaan vanuit de werkgroepen. De werkgroepen proberen bij hun werk zoveel mogelijk om gemeenteleden, die een talent hebben voor het werk van de werkgroep, in te schakelen. De eindverantwoordelijkheid van alle werk ligt bij de kerkenraad. Deze bespreekt jaarlijks de jaarverslagen en plannen van de werkgroepen en de bijbehorende financiële onderbouwing. Beleidsbeslissingen kunnen alleen genomen worden door de kerkenraad.

De plaatselijke regeling van onze gemeente kunt u hier downloaden.

terug
 
 
 
 

Ankertsjerke - 3e Adventszondag
datum en tijdstip 15-12-2019 om
M.m.v. Sjongersnochtmeer details

Ankertsjerke - 4e Adventszondag
datum en tijdstip 22-12-2019 om 09:30 uur
meer details

Kinderkerstfeest Ankertsjerke
datum en tijdstip 24-12-2019 om 19:00 uur
meer details

Kerstnachtdienst
datum en tijdstip 24-12-2019 om 22:00 uur
m.m.v. Garmoniyameer details

 
Kerkdienst gemist?
kerkdienst gemist


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.